Altyn ýokarky gapakly boş akril ýüz kosmetiki bankalar

Gysga düşündiriş:

Harydyň ady Aderini bejermekdüzmek
No.ok. SK-CJ1006
Material Akril+ PP
Potensial 10g / 30g / 50g
Ölçegi (D)6.1* (H)4cm/(D)7.7* (H)4cm/(D)8* (H)5.7cm
Reňk Islendik reňk bar
OEM & ODM Pikirleriňize görä önüm öndürip biler.
Çap etmek Silüpek ekrany çap etmek / gyzgyn möhürlemek / bellik etmek
Eltip bermek porty NingBo ýa-da ŞangHai, Hytaý
Tölegiň şerti T / T 30% öňünden, iberilmezden 70% ýa-da göz öňünde tutulan L / C.
Gurşun wagty Goýumy alandan 25-30 gün soň

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Önümleriň jikme-jiklikleri

Üç kuwwat saýlap biler: 10g / 30g / 50g
Çüýşäni çap etmek: Müşderiniň şahsy talaplaryna laýyklykda marka adyňyzy düzüň
Moq: Adaty model: 10000pcs / Bir stockadaky harytlar, mukdar gepleşik geçirip biler
Gurşun wagty: Mysal üçin: 7-10 iş güni
Köpçülikleýin önümçilik üçin: goýumy alandan 25-30 gün soň
Gaplamak: Adaty eksport kartony
Material: Akril + PP
Ulanylyşy: krem ​​çüýşesini paýlaň

Önümleriň aýratynlyklary

Krem bankalaryň möhürlenen öndürijiligi gowy, kosmetika dökülmegi barada alada etmeli däl;
Flip dizaýny, ulanmagy has amatly edýär.
10ml, 30ml, 50ml ululykda üýtgeýän “Kristal Clear”, “Akril” goşa diwar bankalary gowy bahada özüne çekiji görnüş hödürleýär.Bu kosmetiki görnüşli bankalarda çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin hrustal arassa akril (PMMA) daşky diwar we çyglylygy saklamak üçin ak polipropilen (PP) içki käse bar.Kristal arassa akril goşa diwar radius bankalary ak gümmezli gapaklar bilen hödürlenýär.Kristal arassa akril gümmez gapaklary ak polipropilen (PP) içki gapak we köpük çyzgysy bilen geldi.Bu hrustal arassa akril bankalar köp ýüzi we bedeni ideg önümlerini saklamak üçin ulanylyp bilner.Kosmetiki önümleriňiziň bir hataryny owadan saklamak üçin birnäçe ululyklary ulanyp görüň.

Şeýle hem, akril kosmetiki bankalaryňyzyň ähli gaplama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli bezeg görnüşlerini hödürleýäris.Konteýnerler we ýapyklar bilen üpjün etmek bilen birlikde, köp reňkli ýüpek barlagy, ýylylyk geçiriji çap, kümüş, altyn ýa-da reňkli UV örtük, gyzgyn möhürleme bilen meşgullanýarys.Maglumatlary bezemek üçin, zerur mukdar bilen birlikde bezemek isleýän zadyňyzyň nusgasyny bize iberiň, biz size ýörite sitata taýýarlarys.

Nähili ulanmak

Ulanmak isleseňiz gapagy açyň.

Sorag-jogap

1) Önümiňiziň diapazony näme?
Plastiki çüýşe: dürli görnüşi we ululygy, reňki bolan ähli ýörite dizaýn çüýşesi
Plastiki banka: dürli görnüşi we ululygy, reňki bolan ähli ýörite dizaýn bankasy
Dürli plastik nasoslar we pürküji we ş.m.
2) Haýsy material plastmassa edip bilersiňiz?
Material PP, HDPE, PET, PETG, LDPE, ABS we PS bolup biler
3) Haýwanlaryň çüýşelerinde ýa-da bankalarynda çap edip bilerismi?
Hawa, edip bilersiň.Dürli çap etmegiň usullaryny hödürläp bileris: ekrany çap etmek, gyzgyn möhürlemek, reňklemek, UV örtük we ş.m.
4) Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?
Hawa, edip bilersiň.Müşderilerimiz üçin nusgalarymyz mugt.Samöne nusgalary gyssagly tölemeli.
5) Töleg möhletiňiz näçe?
T / T, L / C, Western Union, PayPal kabul edilýär.
6) ippingük daşamagyňyz nähili?
Jikme-jik talaplaryňyza görä iň gowy iberiş ýoluny saýlamaga kömek ederis.
Deňiz, howa ýa-da gyssagly we ş.m.
7) Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
Harytlaryňyzyň beýikligi, diametri, agramy, material, gaplama maglumatlary, LOGO çap faýly.


  • Öňki:
  • Indiki: